GPT-Detective.nl | Analyse van Nederlandse ChatGPT & BARD teksten

Getraind op Nederlandse data is dit de beste AI-detective ter wereld die kan herkennen of een stuk Nederlandse tekst geschreven is door een AI model of door een echt persoon. Met ruim 200.000 requests is het de populairste van Europa.

Het scannen van teksten is vernieuwd. Het is nu mogelijk om naast stukken tekst ook volledige documenten te scannen! Vanwege deze nieuwe functionaliteit is het niet meer mogelijk om zonder account analyses te maken. Maak kosteloos een account aan om te beginnen.

We zijn constant bezig met het verbeteren van het model. Samen kunnen we de strijd aan voor transparantie van geschreven stukken. Dat betekent niet dat we tegen ChatGPT zijn, integendeel, we vinden het prachtige technologie. Het is alleen voor docenten lastig om honderden schoolstukken te beoordelen op de origine van het stuk. Ook voor marketing, journalisme, vertalers en nog veel meer tekstschrijvende rollen, het zal constant lastiger worden om te zien wie of wat het stuk geschreven heeft. Daar is deze tool voor bedoeld, eerlijkheid en transparantie.

Het is belangrijk dat studenten een basis krijgen voor algemene kennis, daar horen soms verslagen en werkstukken bij. Het schrijven zorgt voor een actief leerproces, een proces wat gehinderd kan worden door ChatGPT. Toch is het ook belangrijk om AI tools als ChatGPT te verwelkomen in het onderwijs zodat studenten hier op natuurlijke wijze aan geïntroduceerd worden. Alles binnen AI draait om eerlijkheid en transparantie, dat is ook waar wij deze tool voor ontwikkeld hebben. Zou je met ons willen meewerken, neemt contact op met ons via het contactformulier.

*het model kan fout zitten, de output van het model kan inaccuraat zijn. GPT-detective is niet aansprakelijk voor foutieve uitspraken en alle gevolgen van dien. Gebruik de GPT-detective ter kennisgeving.

Powered by Exante.ai